Maksetingimused

1CONTACT OÜ maksetingimused

Pangalingid

Peale e-poes tellimuse vormistamist suunatakse Teid valitud internetipanka, kus näete eeltäidetud maksekorraldust. Peale maksekorralduse kinnitamist lahkuge internetipangast vajutades nuppu “Tagasi kaupmehe juurde”. Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Tulles tagasi kaupmehe juurde, saate oma emailile sihtklientide nimekirja või sisenete 1CONTACT OÜ keskkonda ja laete oma nimekirja alla.

Pakettide tellimuste eest saab tasuda deebet- ja krediitkaardiga (Visa, MasterCard). Kõik 1contact.net keskkonnas kuvatavad hinnad on esitatud eurodes. 1CONTACT OÜ-l puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

Kestvuslepinguga tellimuste eest saab krediitkaardilt tasuda kuumakseid regulaarselt, mille nõusoleku kinnitab Tellija paketi valikul eraldi märkega: „Olen nõus automaatsete kuumaksetega.

Tellimus täidetakse pärast summa laekumist 1CONTACT OÜ pangakontole.

Kasutatavad mõisted

1.1. Veebikeskkonna domeeninimi: https://1contact.net

1.2. Teenusepakkuja: 1CONTACT OÜ (reg.kood 11375045)

1.3. Tellija: Iga füüsiline või juriidiline isik, kes on avaldanud soovi osta veebikeskkonnast müügivihjete nimekirja (turundusnimekirja), valdkonna ülevaateid müügihaldustarkvara kasutusõigusi.

Üldtingimused

2.1. Veebilehe kasutatamiseks loetakse mistahes nimekirja, andmehulga või tarkvararakenduse kasutamist, mis on Tellijale kättesaadavaks tehtud veebilehe kaudu või emailiga.

2.2. Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega säilitatakse Kasutaja isikuandmeid ainult Kasutaja loal ja ainult Veebilehe ja selle teenuste toimimise jaoks vajalikus ulatuses.

2.3. 1CONTACT OÜ töötleb ostja isikuandmeid kooskõlas Privaatsuspoliitika ja Andmekaitsetingimustele ja ainult Veebilehe teenuste toimimise jaoks vajalikus ulatuses.

2.4. 1CONTACT edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS -ile.

Tellija õigused ja kohustused

3.1. Tellimuste puhul, mille esemeks on müüginimekirjade edastamine ja mis on Tellija poolt kätte saadud ja alla laetud füüsilisele andmekandjale, 14-päevane taganemisõigus ei kehti.

3.2. Kuutasuline Tellimus pikeneb automaatselt iga tellimisperioodi (1 kuu) lõpus, v.a juhul, kui Tellija lõpetab sooviavalduse alusel Tellimuse enne tellimisperioodi lõppu (12-kuud). Kestvuslepingu lõppedes enne 12-kuud kuulub tasumisele müüginimekirja ühekordne tasu, millest arvestatakse maha eelnevalt tasutud kuumaksud. Peale 12-kuud saab kestvuslepingu lõpetada igal ajal ja leping kehtib kuni ettemakstud perioodi lõpuni.

3.3. Tellija kasutab infot enda tarbeks ja omal vastutusel ega paku Veebilehelt pärit informatsiooni ilma Teenusepakkuja kirjaliku nõusolekuta edasi ega tegele ka selle edasimüümisega.

Teenusepakkuja õigused ja kohustused

4.1. Teenusepakkuja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele Tellija isikuandmeid, välja arvatud andmete edastamisel seaduses ettenähtud alustel õiguserikkumise tõkestamiseks, uurimiseks või muudel sarnastel juhtudel.

4.2. Teenusepakkujal on õigus põhjendatult keelduda Tellijale teenuse osutamisest.

4.3. Teenusepakkujal on õigus Lepingust sanktsioonideta taganeda, kui Tellija rikub maksetingimusi, kasutustingimusi või tellimistingimusi.

Teenusepakkuja vabastamine vastutusest

5.1. Teenusepakkuja ei vastuta Tellija poolt info kasutusest tingitud otsesest või kaudsest kulust või kasutamata jätmisest saamata jäänud tulu eest.

5.2. Teenusepakkuja ei vastuta Tellija poolt toime pandud Kasutustingimuste rikkumise eest, olenemata tekkinud kahju suurusest ja vormist.

5.3. Teenusepakkuja ei vastuta kolmandate osapoolte tegevuse või tegevusetuse tõttu tekkinud kahju või saamata jäänud tulu eest.

Jõustunud 01.09.2019