Maksetingimused

Maksetingimused

Pangalinkidega

Peale e-poes tellimuse vormistamist suunatakse Teid valitud internetipanka, kus näete eeltäidetud maksekorraldust. Peale maksekorralduse kinnitamist lahkuge internetipangast vajutades nuppu “Tagasi kaupmehe juurde”. Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Tulles tagasi kaupmehe juurde, saate oma emaile soovitus nimekirja

Pakettide tellimuste eest saab tasuda deebet- ja krediitkaardiga (Visa, MasterCard). Kõik 1contact.net keskkonnas kuvatavad hinnad on esitatud eurodes. 1CONTACT OÜ-l puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

Tellimus täidetakse pärast summa laekumist 1CONTACT OÜ pangakontole.

Kasutatavad mõisted

1.2. Veebikeskkonna Haldaja: 1CONTACT OÜ (reg.kood 11375045)

1.3. Kasutaja: Iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi osta veebikeskkonnast müügivihjete nimekirja (turundusnimekirja) või valdkonna ülevaateid.

Üldtingimused

2.1. Veebilehe kasutatamiseks loetakse mistahes nimekirja, andmehulga või informatsiooni  kasutamist, mis on kättesaadavaks tehtud veebilehe kaudu.

2.2. Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega säilitatakse Kasutaja isikuandmeid ainult Kasutaja loal ja ainult Veebilehe ja selle teenuste toimimise jaoks vajalikus ulatuses.

Kasutaja õigused ja kohustused

3.1. Kasutajal on õigus tasutud kuupaketi tasust loobuda 14 päeva jooksul, juhul kui tasub juba kättesaadud nimekirja ühekordse tasu, saates selleks lepingust taganemise kohta sooviavalduse emailile: info@1contact.net

3.2. Kasutaja kasutab infot enda tarbeks ja omal vastutusel ega kuva Veebilehelt pärit informatsiooni ilma Haldja kirjaliku nõusolekuta edasi ega tegele ka selle edasimüümisega.

Haldaja õigused ja kohustused

4.1. Haldaja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele Kasutaja isikuandmeid, välja arvatud andmete edastamisel seaduses ettenähtud alustel õiguserikkumise tõkestamiseks, uurimiseks või muudel sarnastel juhtudel.

4.2. Haldajal on õigus põhjendatult keelduda kasutajale teenuse osutamisest.

4.3. Haldajal on õigus kasutajale ette teatamata muuta teenuse sisu ning teenuse kasutamise tingimusi.

4.4.  Haldajal on õigus Lepingust sanktsioonideta taganeda, kui Kasutaja rikub Kasutustingimusi.

Haldaja vabadus vastutusest

5.1. Haldaja ei vastuta Kasutaja poolt info kasutusest tingitud otsesest või kaudsest kulust või kasutamata jätmisest saamata jäänud tulu eest.

5.2. Haldaja ei vastuta Kasutaja poolt toime pandud Kasutustingimuste rikkumise eest, olenemata tekkinud kahju suurusest ja vormist.

5.3. Haldaja ei vastuta kolmandate osapoolte tegevuse või tegevusetuse tõttu tekkinud kahju või saamata jäänud tulu eest.

Jõustunud 01.09.2019