Tellimistingimused

1CONTACT OÜ tellimistingimused

1. Üldtingimused ja mõisted

1.1. Teenusepakkuja on 1CONTACT OÜ, registrikood 11375045, asukoht Tähe 129B, Tartu 51013. Klienditoe telefon: 7446645 (E-R 8.30-17) ja e-post: info@ir.ee

1.2. Tellimuse vormistamisega nõustub Tellija 1CONTACT OÜ ostu-müügilepingu tellimistingimustega, mis jõustuvad peale makse tasumist.
1.3. Mõisted:

  • Tellija on eraisik või juriidiline isik, kes on vormistanud 1CONTACT OÜ Tellimuse ja teostanud maksmise.
  • Tellimus on 1CONTACT OÜ ja Tellija vaheline tehing, mille sisuks on:
    • sihtklientide nimekirjade (turundusnimekirjade) tellimine
    • müügihaldustarkvara (CRM) tellimine
  • Sihtklientide nimekirjad on alla-laetavad failid (.csv ja .xls laiendusega failid)
  • Müügihaldustarkvara on müügi haldamiseks kasutatav tarkvara, mis eeltäidetakse sihtklientide nimekirjadega.

2. Toodete tellimine

2.1. 1CONTACT OÜ tellimus on ühekordne või korduv kasutusega (kuutasuline)

2.1.1 Ühekordne sihtklientide nimekiri

2.1.2 Püsikasutusega ja mitmekordselt allalaetav sihtklientide nimekiri (uuendustega kord päevas, nädalas, kuus või kvartalis)

2.1.3 Ühekordselt allalaetav müügihaldustarkvara rakendus, mis on eeltäidetud sihtklientide nimekirjaga.

2.2.4 Püsikasutusega müügihaldustarkvara virtuaalserveris, mis on eeltäidetud sihtklientide nimekirjaga ja mida uuendataks igapäevaselt.

2.2. Ühekordne Tellimus loetakse kättesaaduks, kui Tellija on peale makse teostamist saanud oma Toote(d) oma andmekandjale alla laadida.

2.6. Kuutasuline Tellimus pikeneb automaatselt iga tellimisperioodi (1 kuu) lõpus, v.a juhul, kui Tellija lõpetab sooviavalduse alusel Tellimuse enne tellimisperioodi lõppu (12-kuud). Kestvuslepingu lõppedes enne 12-kuud kuulub tasumisele nimekirja ühekordne tasu, millest arvestatakse maha eelnevalt tasutud kuumaksed. Peale 12-kuud saab kestvuslepingu lõpetada igal ajal ja leping kehtib kuni ettemakstud perioodi lõpuni.

3. Taganemisõigus

3.1. Tellimuste puhul, mille esemeks on sihtklientide nimekirjade edastamine ja mis on Tellija poolt kätte saadud ja alla laetud oma andmekandjale, 14-päevane taganemisõigus ei kehti.

3.2 Korduvkasutatava iseloomuga Tellimused on kestvuslepingud, mis kehtivad minimaalselt 12 kuud, st ostetud nimekirjad on jaotatud 12-kuulise perioodi peale. Tellija poolt kätte saadud nimekirjad, mis on alla laetud Tellija andmekandjale, 14-päevane taganemisõigus ei kehti. Kestvuslepingu saab lõpetada sooviavalduse alusel ja lepingu lõppedes kuulub tasumisele nimekirja ühekordne tasu, millest arvestatakse maha tasutud kuumaksed.

4. Pretensioonid

4.1. Tellijal on õigus Toodete kätte toimetamist puudutavad pretensioonid esitada 1CONTACT OÜ-le kahe kuu jooksul alates puuduse avastamisest.

4.2. Kõik esitatud pretensioonid vaadatakse läbi ja vastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates teate kättesaamisest.

5. Tellimistingimuste täitmine ja muudatuste tegemine

5.1. 1CONTACT OÜ ei garanteeri Tellimuse nõuetele vastavat täitmist ja võib

Tellimuse peatada või lõpetada juhul, kui:

  • Tellija ei tasu Tellimuse eest kokkulepitud summat maksetähtajaks.
  • Tellija ei täida muid tellimistingimusi.

Jõustunud 01.09.2019